Tag til­skud

BT - - TEMA -

B9- vi­ta­min el­ler fo­lat er af­gø­ren­de for en sund gravi­di­tet. Det fore­byg­ger ryg­marvs­brok hos bar­net og er vig­tigt for cel­le­vækst- og de­ling, som er af­gø­ren­de for, at et barn kan bli­ve til. Tag fo­lat sam­men med B12- og B6- vi­ta­min. Fo­lat fin­des og­så i ko­sten i grøn­ne grønt­sa­ger, spi­rer, mand­ler og nød­der, fuld­korn, torsk og le­ver. Drik­ker du grøn ju­i­ce dag­ligt, får du godt med fo­lat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.