Lev øko­lo­gisk

BT - - TEMA -

Und­gå hor­mon­for­styr­ren­de stoffer, køb pro­duk­ter med Sva­ne­mær­ket og Blom­sten. På hjem­mesi­den Klar­til­stor­ken. dk kan du sø­ge in­for­ma­tion om ke­mi. Vær især op­mærk­som på de hor­mon­for­styr­ren­de stoffer: flour­stof­fer og bis­fenol A ( BPA),

der kan ska­de fer­ti­li­te­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.