Drop al­ko­hol

BT - - TEMA -

Al­ko­hol på­vir­ker pro­duk­tio­nen af køns­hor­moner hos bå­de mænd og kvin­der. Det vi­des ik­ke med sik­ker­hed, hvor me­get el­ler hvor lidt du kan drik­ke. Der­for anbefaler Sund­heds­sty­rel­sen, at gravi­de og kvin­der, der øn­sker at bli­ve det, helt und­går al­ko­hol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.