Met­te Sia Mar­ti­nus­sen

BT - - INTERVIEW -

• Født i 1972. • Ud­dan­net kok og har stå­et i læ­re hos Claus Meyer. • Be­gynd­te sin madrej­se med re­stau­ran­ten ’ Ester og So­ja’ i sam­ar­bej­de med Claus Meyer. • I 1998 mød­te hun sceno­graf Ni­ko­laj Da­ni­el­sen, som hun skab­te Ma­de­le­i­nes Mad­te­a­ter sam­men med. • I 2001 rej­ste hun i Dan­mark med Met­te Si­as Som­mer­bus. En ga­stro­no­misk rej­se på ni uger, hvor hun ser­ve­re­de mad fra lo­ka­le pro­du­cen­ter. Op­skrif­ter­ne blev sam­let i mad­bo­gen ’ Met­te Si­as gæ­ste­bud’. • I 2011 sam­ar­bej­de­de hun med te­a­tret Re­pu­blique om at ud­vik­le et mad­te­a­ter. • I for­å­ret 2013 delt­og Met­te Mar­ti­nus­sen i mad­pro­gram­met ’ Ce­ci­lie & mad­klub­ben’ på TV2. • I ja­nu­ar 2015 åb­ne­de hun sit eget mad­te­a­ter i re­stau­ran­ten 1. th.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.