Drøm­me-

Når stjer­ne­kok­ken Met­te Mar­ti­nus­sen la­ver mad, er der ik­ke man­ge, der kan føl­ge med. Se nog­le af hen­des bed­ste ret­ter her og lad dig in­spi­re­re til en ga­stro­no­misk me­nu

BT - - INTERVIEW -

ved 160 gra­der i to gan­ge 15 mi­nut­ter af­hæn­gig af tyk­kel­se. Gri­sen ser­ve­res med en lil­le sa­lat af spæ­de gu­le­rød­der med ta­ge­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.