UGENS TIP Drop det!

BT - - KLUMME -

• For at du skal få det bed­re med din for­dø­jel­se er det vig­tigt, at du hol­der dig fra: • Hvidt brød, hvid pas­ta, hvi­de ris samt suk­ker. Des­u­den kan det for no­gen væ­re en god idé at hol­de sig helt fra me­je­ri­pro­duk­ter, sær­ligt mælk og yog­hurt samt ost. Sørg for at hvis du spi­ser frugt, så spis det ale­ne og ik­ke sam­men med an­den mad, da det nemt kan gå i gæ­ring. • Spis ger­ne: Fi­ber­ri­ge kor­n­pro­duk­ter, grønt­sa­ger, lyst kød, fisk og fjer­kræ. Tyg din mad grun­digt og drik mel­lem 2 og 2,5 li­ter rent vand dag­ligt. Spis ger­ne mæl­ke­sy­re­gæ­re­de grønt­sa­ger hver dag, du kan la­ve di­ne eg­ne el­ler kø­be dem i hel­se­bu­tik­ker som på­læg. Har du få­et en dår­lig tarm­bak­te­ri­e­fl­ora kan du ta­ge til­skud af pro­bi­o­ti­ka, f. eks. Vi­ta Biosa, der er en fly­den­de sam­ling ef­fek­ti­ve mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er, der ryd­der op i en dår­lig tarm­bak­te­ri­e­fl­ora Sørg for at du træk­ker vej­ret helt ned i ma­ven. Det er og­så med til at massere dit mel­lem­gulv, hvil­ket og­så hjæl­per din for­dø­jel­se. Mo­tion er godt, men det be­hø­ver ik­ke at væ­re an­stren­gen­de, for at din for­dø­jel­se får gavn af det. En power walk på ca. 30 mi­nut­ter er og­så god mo­tion for di­ne tar­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.