På det lil­le hus

BT - - KULTUR -

» Hvad er dy­rest – sort fransk trøf­fel, gå­se­le­ver el­ler rus­sisk/ iransk kavi­ar? Den slags af­gø­ren­de spørgs­mål kan man få svar på i » Den monster­sto­re og ski­de­skæg­ge lo­kums­bog « . Her er og­så quizzer, gå­der, fa­cts, ut­ro­li­ge il­lu­stra­tio­ner og en mas­se du ik­ke vid­ste, du vil­le vi­de, når du for­dri­ver ti­den på det lil­le hus. For­fat­ter­ne bag lø­jer­ne er som for de tid­li­ge­re lo­kums­bø­ger Sten Wi­j­k­man Kjær­s­gaard og Ole Knud­sen. Gyl­den­dal, 100 kr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.