Når den store vi­ser står på...

BT - - KULTUR -

Hvad er klok­ken, når aben står op? Hvad tid lig­ger skild­pad­den og snu­er til? I » Min før­ste klok­ke­bog « , teg­net og for­talt af Bo­dil Car­sten­sen, hjæl­per jung­lens dyr børn fra om­kring fi­re- års al­de­ren med at læ­re klok­ken. Ba­gerst i bo­gen er der og­så en op­skrift på ba­nanka­ge. Hvad har det med klok­ken at gø­re? Den skal ba­ge i 50 mi­nut­ter. Og hvad er klok­ken til den tid? Gyl­den­dal, 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.