Jakob Kjeld­berg

BT - - KULTUR -

• Navn: Jakob Kjeld­berg Jen­sen • Født: På Fre­de­riks­berg 21. ok­to­ber 1969 • Gift med: Christine • Børn: So­fia og Ma­ria • Tid­li­ge­re kar­ri­e­re: Lands­holds­spil­ler og pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler for bl. a. Chel­sea • Me­di­e­de­but: 1998 som kom­men­ta­tor for Su­per­liga- kam­pe • Re­a­li­ty: Star­te­de som vært for Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen i 2002 • Ak­tu­el: Ny sæ­son af Ro­bin­son er net­op star­tet på TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.