Giv rum­pen­ge til fat­ti­ge

BT - - DEBAT - RUM­PRO­JEKT København Ø

Flem­m­ing Franklin Fi­s­cher

Dan­marks før­ste astro­naut, An­dreas Mo­gen­sen, er i rum­met, og her skal han fo­re­ta­ge eks­pe­ri­men­ter på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS. Fint nok, men hvad ko­ster så­dan en rej­se og de eks­pe­ri­men­ter? Det er der in­gen, der ta­ler om. Tvær­ti­mod, man ta­ler om at rej­se til Mars, et pro­jekt der vil­le slu­ge he­le Dan­marks år­li­ge brut­to­na­tio­nal­pro­dukt.

Ver­den for­blø­der, og en fol­ke­van­dring uden li­ge er i gang, mens tre mand føjter rundt i rum­met ube­svæ­ret og langt hjem­me­fra. Skal vi bru­ge pen­ge til den slags, el­ler skal pen­ge­ne ka­na­li­se­res over til dem, der in­gen har. For mig er det ik­ke svært at væl­ge.

An­dreas Mo­gen­sen blev tid­ligt ons­dag mor­gen den før­ste dan­sker i rum­met. Ef­ter 51 ti­mers rum­rej­se i det rus­si­ske rum­far­tøj So­juz TMA- 18M an­kom han til Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.