Et sid­ste far­vel

Fa­mi­li­en tog i går af­sked med of­re­ne for nord­jysk fa­mi­lie­tra­ge­die

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

BI­SÆT­TEL­SE

En gru­som fa­mi­lie­tra­ge­die ud­spil­le­de sig nat­ten til den 26. au­gust i den nord­jy­ske by Gan­d­rup, hvor en 19- årig mand dræb­te sin 21- åri­ge bror, sin 64- åri­ge mor og sin 54- åri­ge far.

I går sam­le­des fa­mi­lie, ven­ner og be­kend­te i den blom­ster­smyk­ke­de, hvi­de kir­ke i den nord­jy­ske by Vod­skov, hvor de med smuk­ke ord og sal­mer tog en sid­ste rø­ren­de af­sked med de dræb­te.

» Det er med stor sorg, vi har mi­stet vo­res kæ­re, « ly­der det fra fa­mi­li­en til de dræb­te i den døds­an­non­ce, hvor de be­kendt­gjor­de lør­da­gens bi­sæt­tel­sen.

Da den kir­ke­li­ge høj­ti­de­lig­hed var slut, blev ki­ster­ne bå­ret ud til tre rust­vog­ne, der var par­ke­ret for­an kir­ken. Mens reg­nen si­le­de, kør­te rust­vog­ne­ne stille væk, mens de man­ge frem­mød­te stille så til.

’ Ord ræk­ker ik­ke’

Po­li­ti­et modt­og nat­ten til ons­dag den 26. au­gust et nødopkald fra det dræb­te for­æl­dre­pars lan­de­jen­dom ved Gan­d­rup nord for Aal­borg. I rø­ret var den 64- åri­ge kvin­de, der ind­træn­gen­de bad om hjælp, men før po­li­ti­et nå­e­de frem, var kvin­den ble­vet dræbt.

Det var et gruop­væk­ken­de syn, der mød­te po­li­ti­fol­ke­ne på lan­de­jen­dom­men, hvor de fandt li­ge­ne af for­æl­dre­par­ret og de­res 21- åri­ge søn. Se­ne­re på nat­ten meld­te par­rets 19- åri­ge søn sig til po­li­ti­et.

Han blev sam­me dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, hvor han er­kend­te at ha­ve dræbt sin nær­me­ste fa­mi­lie med ad­skil­li­ge kniv­stik. Grund­lovs­for­hø­ret blev holdt bag luk­ke­de dø­re, og der er der­for end­nu ik­ke kom­met op­lys­nin­ger frem om, hvad der fi k den 19- åri­ge mand til at slå sin fa­mi­lie ihjel.

Dra­be­ne send­te chok­bøl­ger gen­nem om­rå­det, hvor na­bo­er og an­dre, der kend­te fa­mi­li­en, lag­de blom­ster, rø­ren­de hils­ner og tænd­te lys ved ger­nings­ste­det.

I døds­an­non­cen, som fa­mi­li­en har in­dryk­ket, gi­ver de ud­tryk for den fø­lel­se af mag­tes­løs­hed, der har ramt dem eft er dra­bet.

» Ord ræk­ker ik­ke. El­sket og sav­net, « skri­ver fa­mi­li­en.

Den drabs­sig­te­de 19- åri­ge blev ved grund­lovs­for­hø­ret va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­bigt fi re uger, og han skal un­der va­re­tægts­fængs­lin­gen men­ta­lun­der­sø­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.