Skat kræ­ver moms på do­nor­sæd – for no­gen

BT - - NYHEDER -

FOR­SKEL­S­BE­HAND­LING

Skat har ik­ke for­stå­et, at der skal to til at få børn, me­ner dan­ske fer­ti­li­tetslæ­ger, skri­ver Po­li­ti­ken.

Ind­til nu har hjælp mod barn­løs­hed talt som en be­hand­ling af syg­dom og væ­ret moms­fri­ta­get li­ge som an­dre syg­dom­me, men ef­ter en hen­ven­del­se fra fer­ti­li­tets­kli- nik­ken Stork og Oden­se IVF i 2012 har Skat slå­et fast, at det kun er kvin­den, der slip­per for at skul­le be­ta­le moms.

An­er­ken­der ik­ke syg­dom

Skat vil så­le­des ik­ke an­er­ken­de in­fer­ti­li­tet som en syg­dom, hvis det er man­den, den er gal med, el­ler hvis man ik­ke ved, hvad ufrugt­bar­he­den skyl­des.

Bå­de

Sund­heds­sty­rel­sen og Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO de­fi­ne­rer barn­løs­hed som en syg­dom.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) me­ner, at sund for­nuft til­si­ger, at der bur­de væ­re li­ged på om­rå­det, men da der li­ge nu kø­rer en sag i Lands­skat­te­ret­ten, vil han ven­te til man ken­der ud­fal­det af den sag, skri­ver Po­li­ti­ken.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.