7.400 ja­pa­ne­re kan ven­de hjem

BT - - NYHEDER -

JA­PAN

Fi­re år ef­ter Fu­kus­hi­mau­lyk­ken i Ja­pan kan bor­ge­re i by­en Na­raha en­de­lig ven­de hjem, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Strå­lin­gen fra det nær­lig­gen­de Fu­kus­hi­ma- atom­kraft­værk er tilbage på et sik­kert ni­veau, og det be­ty­der at 7.400 ind­byg­ge­re lør­dag kan ven­de tilbage til de­res hjem.

Evaku­e­rin­gen blev sat i værk, ef­ter en ts­u­na­mi fik atom­kraft­vær­ket til at neds­mel­te og foru­re­ne. Na­raha var den før­ste blandt syv kom­mu­ner, der røm­me­de sit are­al fuld­stæn­dig på grund af strå­ling.

Nu si­ger re­ge­rin­gen imid­ler­tid, at strå­lin­gen er fal­det til et ni­veau, der be­trag­tes som sik­kert.

Uret slår nu igen

By­ens borg­me­ster Yuki­ei Matsu­mo­to si­ger iføl­ge The Gu­ar­di­an, at den­ne lør­dag mar­ke­rer en vig­tig milepæl.

» Vo­res ur er be­gyndt at slå igen. Op­hæ­vel­sen af evaku­e­rin­gen er et vig­tigt skridt, men det er kun en be­gyn­del­se, « si­ger han un­der en ce­re­mo­ni.

I 2014 op­hæ­ve­de re­ge­rin­gen evaku­e­rin­gen af to nær­lig­gen­de by­er.

BNB

Fle­re gæ­ster til den of­fi­ci­el­le mid­dag fre­dag af­ten for­tæl­ler til det sven­ske Aftonbladet, at den gravi­de kron­prin­ses­se Vi­cto­ria strå­le­de, og at al­le hav­de travlt med at øn­ske kron­prin­s­par­ret til­lyk­ke. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.