DROP BUS­SEN –

BT - - NYHEDER - Skabs­dø­re, mang­len­de mid­ter­stol­pe, men al­li­ge­vel in­gen skabs­plads. Fo­to: Si­mon Skip­per Fo­to: Si­mon Skip­per Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

Stille som en ninja og sam­me re­ak­tions­møn­ster. Cyk­li­ster og søvn­gæn­ge­re får in­gen ad­va­ren­de brum­me­lyd, når den elek­tri­ske ty­sker sprin­ger ud på vej­en.

Næ­sten plug’n’play. For­vent lidt it- ak­ti­vi­tet, in­den du rul­ler før­ste gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.