’’ Jeg kan ik­ke ven­te, til Josh bli­ver smidt ud af vo­res fa­mi­lie. Han ka­ster skam over os

BT - - NYHEDER - Svi­ge­r­in­de til Josh Dug­gar

Di­ver­se kri­ti­ske kom­men­ta­rer på fa­mi­li­er­nes so­ci­a­le me­di­er for­svandt som dug for so­len. I ste­det stod der nu, at al­le i fa­mi­li­en stod sam­men i de­res re­li­gion. De­res Gud vil­le til­gi­ve og styr­ke al­les fæl­les tro. Og Josh Dug­gar, der selv­føl­ge­lig ik­ke skal skil­les ( ko­nen til­gi­ver ham), var an­gi­ve­ligt ble­vet ind­lagt på et nykri­stent sex- af­væn­nings­cen­ter.

Alt det­te ly­der må­ske som al­min-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.