Por­no­stjer­ne

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

Iføl­ge re­li­gio­nen Quiverfull skal æg­te­par pro­du­ce­re så man­ge børn, de kan. Her er re­k­la­me­pla­kat for se­ri­en ’ 19 and Co­un­ting’ - 19 og fle­re på vej. Fo­to: TLC

Da den ca­na­di­ske ut­ro­skabs- web­s­i­te As­hley Ma­di­son blev ha­ck­et, kom det frem, at Josh Dug­gar hav­de to kon­ti, hvor han så­gar hav­de be­talt ek­stra for en så­kaldt ’ af­fæ­re- ga­ran­ti’.

Por­no­mo­del, strip­per og prosti­tu­e­ret Da­ni­ca Dil­lon, er en af de ad­skil­li­ge kvin­der, som den gif­te far til fi­re Josh Dug­gar dyr­ke­de sex med. Fo­to: In­s­ta­gram

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.