VANDTRO LE­GEBØRN SÆT­TER ALT PÅ ET BRÆT

BT - - NYHEDER -

Sur­fe­re, der i dis­se da­ge del­ta­ger i Wa­terZ- festi­va­len i Hvi­de San­de, fi k godt med vind i går. Blæ­sten tog så godt fat i Hvi­de San­de, at nog­le af ak­ti­vi­te­ter­ne måt­te fl yt­tes ind i fj or­den af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger, skri­ver Dag­bla­det Ring­kø­bing- Skjern.

Ven­ner og fa­mi­lie sand­blæ­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.