Der­for dø­de Knut

BT - - NYHEDER -

I 2006 fulg­te he­le ver­den med, da en lil­le is­b­jør­ne­un­ge blev født i Berl­ins zoo­lo­gi­ske ha­ve. Og det var da og­så for­an rul­len­de ka­me­ra­er, at Knut i 2011 faldt om og druk­ne­de i sit eget bas­sin. Nu vi­ser forsk­ning fra bl. a. Ger­man Cen­ter for Neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve Di­sea­ses i Ber­lin, at knut led af hjer­ne­be­tæn­del­sen An­ti- NMDA re­cep­tor en­cep­ha­li­tis. Syg­dom­men er ik­ke tid­li­ge­re fun­det hos dyr, og re­sul­ta­tet kan der­for hjæl­pe dyr­læ­ger med at gen­ken­de symptomerne i frem­ti­den, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.