’’

BT - - KULTUR - Lars Hjorts­høj

Jeg kan se nog­le nedslag i min barn­dom og ung­dom, hvor jeg har haft en grund­fø­lel­se af at væ­re util­pas­set

» Jeg kan det med at gå ind i et rum og re­gi­stre­re, hvem der ik­ke har det godt. Jeg har nok tid­ligt følt, at det var min op­ga­ve at gø­re dem gla­de. Gør det sta­dig. Min ko­ne si­ger nog­le gan­ge til mig, ’ det er ik­ke din op­ga­ve at løft e stem­nin­gen hver gang’. Og ja, det er vel en be­ha­ge­sy­ge, et be­hov for at væ­re ac­cep­te­ret. Til­fø­jet en naiv fo­re­stil­ling om, at det, jeg si­ger, kan ha­ve en mar­gi­nal in­ter­es­se for an­dre. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.