JULESHOPPING I BAR­CE­LO­NA

BT - - TV -

Oplev den smuk­ke by Bar­ce­lo­na ved ju­le­tid. Tag på juleshopping og nyd stem­nin­gen i den­ne fan­ta­sti­ske by med de sno­e­de ga­der, smuk­ke hu­se og den for­tryl­len­de Ram­bla. Du skal bo på det fi­re­stjer­ne­de Ca­ta­lo­nia Ate­nas Ho­tel, der lig­ger nær den be­røm­te ka­ted­ral La Sa­gra­da Fa­mi­lia. I tæt af­stand til ho­tel­let fin­der du og­så spæn­den­de ste­der som Els En­cants lop­pe­mar­ke­det og de hyg­ge­li­ge og ve­las­sor­te­re­de ind­købs­cen­tre Glòri­es og La Maqui­ni­s­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.