’’

BT - - SØNDAG -

2. Tal al­tid sandt

Lyv ik­ke. Vov at de­le je­res vir­ke­li­ge fø­lel­ser med hin­an­den. Vær hen­syns­fuldt ær­lig, for­ti ik­ke vig­ti­ge in­for­ma­tio­ner for at skå­ne den an­den el­ler dig selv. Hel­ler ik­ke over for an­dre, I ind­la­der jer med.

3. Vær fair over for an­dre

Al­le, som par­ter­ne ind­la­der sig med seksu­elt, be­hand­les med respekt og hen­syn og får fuld besked om ’ det dy­na­mi­ske par­for­holds’ præ­mis­ser. Und­gå at med­vir­ke til, at an­dre er ut­ro.

4. Tag små skridt

Af­prøv nye ter­ri­to­ri­er for­sig­tigt. Skab tryg­hed, før nye land­vin­din­ger til­fø­jes. Af­stem frem­færd eft er den mest tø­ven­des be­hov og vær pa­rat til at træ­de et skridt tilbage igen.

5. Eva­luér aft alen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.