SPIL

BT - - SØNDAG -

Ma­ski­ner: PS4, Xbox One Gen­re: Action

**** ** Som det og­så er til­fæl­det

I den nye Mad Max­fi lm, be­fi nder vi os og­så I spil­let I en dy­ster frem­tid, hvor vi er fan­get I en gold ør­ken, kal­det Wa­steland. For at kom­me her­fra skal en mas­se fj en­der be­sej­res, og det sker gen­nem en mas­se slå­skam­pe og bil- fi ghts. Man op­byg­ger lø­ben­de sin bil, så den bli­ver kamp­vogns­ag­tig, for bi­len er dit vig­tig­ste red­skab. Wa­steland er en kæm­pe­stor ver­den, og her får be­teg­nel­sen ’ sand­kas­se­spil’ en bog­sta­ve­lig be­ty dning. En god gang action – især for dren­ge­rø­ve­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.