GO­DE RÅD OM DET ÅB­NE FOR­HOLD

BT - - SØNDAG - Sa­ra Skaarup, se­xo­log

Iføl­ge Sa­ra Skaarup

er før­ste bud i et åbent for­hold, at man ik­ke skju­ler no­get, men la­der den an­den vi­de, hvor man er i sit fø­lel­ses­liv, og hvad der be­ty der no­get for én. Fuld gen­nem­sig­tig­hed er den nye form for in­ti­mi­tet. Her er fem an­dre råd om det åb­ne for­hold.

1. Skab en ram­me sam­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.