Am­ster­dam

BT - - REJSER -

plad­sen bag mu­se­et He­i­ne­ken Ex­pe­ri­en­ce i De Pi­jp, hvor man kan op­le­ve nye si­der af bryg­ge­ri­et.

Om­rå­det er kendt for at ha­ve det hø­je­ste an­tal ba­rer og re­stau­ran­ter i he­le Hol­land, og på He­i­ne­ken­ple­in lig­ger de so­ci­a­le mø­de­ste­der tæt si­de om si­de. Så chan­cer­ne er go­de for at fin­de en bar, hvor man kan se fod­bold med en øl i hån­den om­gi­vet af hol­land­ske fod­bold­fans i al­le al­dre, der hep­per på de or­an­ge­klæd­te na­tio­nal­hel­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.