Ge ef­ter Ri­car­do

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - Jon­na Møl­ler Ni­el­sen Chri­sti­an, Bir­git­te og Tom­my 2

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015 Jon­na og Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen var gift fra skært­ors­dag 1959 til Ri­car­dos død sid­ste år. Her er par­ret til TV2 og DBUs Fod­bold­gal­la i Cir­kus­byg­nin­gen i Kø­ben­havn i 2006. På lil­le fo­to: Tom­my Møl­ler Ni­el­sen.

Fo­to: Claus Fi­sker/ Uf­fe Weng

Pri­vat:

Bor i Ker­te­min­de med sin ko­ne, med hvem han har to voks­ne dren­ge

Klub­ber som træ­ner: Fod­bold­spil­ler- og træ­ner Gift med:

Børn: Klub­ber og lan­de som træ­ner:

Bro­by­værk IF, OB, Es­b­jerg, Svend­borg, Dan­mark U21, Dan­marks A- lands­hold, Fin­land, Is­ra­el, Kol­ding FC Klub som spil­ler: OB

Land­skam­pe som spil­ler for Dan­mark:

Tit­ler:

Eu­ro­pa­me­ster med Dan­mark 1992 og vin­der af King Fa­hd Cup ( Con­fe­de­ra­tions Cup) 1995. Dan­marks­me­ster med OB 1977 og 1982, po­kal­me­ster med OB 1983, DM- sølv med Es­b­jerg 1968, DM­bron­ze med OB 1980.

Per­son­lig hæ­der:

5. au­gust 1961 Søn af Ri­chard og Jon­na Møl­ler Ni­el­sen MB Mid­vagur ( Færø­er­ne), B1909, OB ( as­si­stent), Glas­gow Ran­gers ( as­si­stent), Aber­de­en ( as­si­stent), Vi­borg FF ( as­si­stent og i en pe­ri­o­de ch­eftræ­ner), Mac­ca­bi Ne­ta­nya ( sport­s­chef), HV Kø­ge ( ung­doms- og ch­eftræ­ner), FC Vestsjæl­land ( as­si­stent). ( 19. au­gust 193713. fe­bru­ar 2014) Ver­dens bed­ste træ­ner 1992, Årets fod­bold­træ­ner i Dan­mark 1975, Cap­tain’s Ball i Fin­land 2012, FI­FA Cen­ten­ni­al Or­der of Me­rit 2004, Fod­bol­dens Hall of Fa­me 2008 ( som en del af EM 1992- hol­det), Fod­bol­dens Hall of Fa­me 2014 ( po­st­humt).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.