ANDT BJERG­SLAG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 17. eta­pe

ri­se­re­de sti­ge den­ne dag. od Alto Er­mi­to om­e­ter, hvor 1 pro­cent, når n næst­sid­ste er tæt på det ykel­sport åbså tid­ligt, selv

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

38,7 km en­kelt­start Lø­bets ene­ste en­kelt­start og dén, Tom Du­moulin har set frem til. hvis den 24- åri­ge hol­læn­der har over­le­vet de fo­re­gå­en­de to eta­pers bjerg­krig, kan han kø­re sig tilbage i fø­rer­trøj­en her. Du­moulin er på si­ne bed­ste da­ge me­get tæt på en su­per­spe­ci­a­list som To­ny Martin i kam­pen mod klok­ken og vil for­ment­lig kun­ne slå Aru, Rod­ri­gu­ez og Cha­ves med 2- 3 mi­nut­ter over de 38,7 km.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.