Se­re­na Wil­li­ams sled sig tilbage

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FIGH­TER Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Se­re­na Wil­li­ams er sta­dig på kurs mod en ægte Grand Slam – en sæ­son, hvor hun vin­der al­le de fi re store tur­ne­rin­ger in­den for det sam­me ka­len­der­år. Men det holdt hårdt, da ame­ri­ka­ne­ren var i tove­ne mod sin lands­mand Bet­ha­nie Mat­tek- Sands i US Opens tred­je run­de.

Mat­tek- Sands er med i tur­ne­rin­gen på et wildcard, og det ud­nyt­te­de hun til ful­de. Hun tog før­ste sæt 6- 3 og var på 5- 5 i an­det sæt, in­den ver­den­set­te­ren tog de to næ­ste par­ti­er og der­med an­det sæt 7- 5.

Og så gik det stærkt. Mat­tek- Sands hav­de ik­ke me­re i tan­ken, Wil­li­ams ud­del­te et æg og vandt tred­je sæt 6- 0, og der­med spil­le­de hun sig frem til ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne, hvor en ny ame­ri­ka­ner ven­ter i form af Ma­di­son Keys.

Der­med mang­ler Wil­li­ams kun fi re sej­re me­re, før hun kan bli­ve den kun fj er­de kvin­de i hi­sto­ri­en, der har vun­det al­le fi re Grand Slam­tur­ne­rin­ger i det sam­me ka­len­der­år – og den før­ste si­den St­ef­fi Graf gjor­de det se­ne­st i 1988.

» Det er ik­ke for­di, at jeg for­sø­ger at leve på kan­ten. Nog­le spil­le­re kom­mer ba­re i gang vir­ke­lig stærkt. Jeg kom ik­ke for lang­somt i gang, jeg sy­nes ba­re, at Bet­ha­nie kom godt i gang. Jeg var nødt til at om­stil­le mig til hen­des spil og var til sidst i stand til fi nde no­get ryt­me i slut­nin­gen af an­det sæt, « sag­de en let­tet Wil­li­ams eft er sej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.