Bra­dy be­kla­ger ke­de­lig sag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han er fri­kendt fra al­le an­kla­ger. Al­li­ge­vel er NFL- stjer­nen Tom Bra­dy ik­ke ube­tin­get glad over igen at kun­ne spil­le foot­ball. Det gi­ver han ud­tryk for i et ind­læg på Fa­ce­book, hvor New Eng­land Pa­tri­ots- quar­ter­ba­ck­en gi­ver sin me­ning til ken­de om he­le den så­kald­te ’ De­fl ate- ga­te’- aff ære: » Mens jeg er let­tet over at kun­ne spil­le, er jeg ked af, at vo­res liga har måt­tet gå gen­nem det­te. Jeg me­ner ik­ke, at det har væ­ret godt for vo­res sport – i vid ud­stræk­ning har vi al­le tabt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.