1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hjem­me­ba­ne­for­de­len er nor­malt ek­stremt stor, når de afri­kan­ske hold mø­des i lands­holds­re­gi, men Mozam­bique har blot tre ti­mers fl yv­ning til ekso­ti­ske Mauri­ti­us og bør der­for hver­ken ha­ve tun­ge ben el­ler til­væn­nings­pro­ble­mer hvad an­går kli­ma­et. Gæ­ster­ne kom­mer med en gan­ske kom­pe­tent trup til kam­pen, hvor fl ere spil­le­re til dag­ligt er­næ­rer sig ved pro­fes­sio­nel fod­bold i Eu­ro­pa. Omvendt har Mauri­ti­us ude­luk­ken­de spil­le­re med fra den hjem­li­ge ræk­ke, så her bør ni­veau­for­skel­len pe­ge i ret­ning af sejr til Mozam­bique.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.