2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gremio er tungt ramt af lands­holds­ud­ta­gel­se og ka­ran­tæ­ner, hvil­ket be­ty der at he­le fem mand fra star­top­stil­lin­gen i sid­ste hjem­me­kamp mod Co­ri­ti­ba ik­ke er med i aft en. Blandt an­det må man und­væ­re første­må­l­mand Mar­ce­lo Gro­he og top­sco­rer­duo­en Lu­an og Pedro Ro­cha, så det er svært at ret­fær­dig­gø­re, at Goi­as li­ge­frem skal væ­re kla­re un­der­dogs i aft en. Gæ­ster­ne har få­et 10 po­int i de sid­ste fem liga­kam­pe og til­med holdt nul­let i fi re af dem. På den bag­grund skal der væ­re glim­ren­de spil­vær­di i X2- ud­fal­det.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.