2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kø­rer be­stemt ik­ke for Flu­mi­nen­se for ti­den. Man har tabt syv af de se­ne­ste ni kam­pe, og det er svært at se det ven­de mod formstær­ke Fla­mengo. For­sva­rer­ne An­to­nio Car­los og Re­na­to har beg­ge ka­ran­tæ­ne, så man må æn­dre i halv­de­len af bag­kæ­den, Mar­lon er med lands­hol­det, mens off en­si­ve pro­fi ler som Ro­nal­din­ho og Fred dø­jer med ska­der, hvor­for in­gen af dem for­ven­tes at spil­le. De mø­der et Fla­mengo- hold, som ud­over Pa­o­lo Gu­er­rero og Mora­es er i stær­ke­ste op­stil­ling og bør der­for væ­re pæ­ne fa­vo­rit­ter i det­te klas­si­ske ri­val- op­gør.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.