DEN LANGE 6. SEP­TEM­BER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPILSTOP SØN­DAG 14.25

TID NR KAMP

012- 01

01- 23

012- 01

SE ODDS PÅ dan­ske­spil. dk Ita­li­en im­po­ne­re­de på in­gen må­de mod Mal­ta og kan sag­tens kom­me i pro­ble­mer mod Bul­ga­ri­en. Bel­gi­en lig­ner kupo­nens sik­re­ste vin­der mod Cy­pern, mens Island blot skal bru­ge et po­int for at sik­re sig EM- bil­let­ten. Der­for kan der væ­re god idé i at ta­ge nul­let med ud­for vulka­nø­ens folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.