Ghi­ta Nør­by kal­der re­a­li­ty- tv for mod­by­de­ligt og ækelt. Er du enig med hen­de?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. dom/ ditbt kl. 12.41 PIN­LIGT På fa­ce­book. dom/ ditbt kl. 11.54 LI­GE­SOM TE­A­TER På fa­ce­book. dom/ ditbt kl. 11.32 TA­LENT­LØST På fa­ce­book. dom/ ditbt kl. 11.40

Nej

GHI­TA HAR RET

Kir­sten Chri­sten­sen

Ru­ne Si­mon­sen

Ana­hi­ta Ya­z­da­ni

Ja

3.020 stem­mer på bt. dk Hun har da ret, men man­ge ser det og kan så hyg­ge sig med fø­lel­ser som for­ar­gel­se, for­døm­mel­se, ska­de­fryd og mis­un­del­se, alt imens folk stil­ler sig til skue for sen­sa­tionhungren­de tv- se­e­re. Det skal der selv­føl­ge­lig og­så væ­re plads til.

Thor­b­jørn Von Dan­mark

Det er ge­ne­relt pin­ligt, når den æl­dre ge­ne­ra­tion brok­ker sig over den nye ge­ne­ra­tions trend. Især når den nye trend er så åben­lyst en kon­kur­rent som i det­te ek­sem­pel. Ghi­ta, jeg vil gi­ve dig sam­me ord, du selv be­nyt­ter, om din sid­ste te­a­ter­fo­re­stil­ling, for det var godt nok no­get lort. Jeg sy­nes ik­ke, Ghi­tas ord­valg er hel­digt. Re­a­li­ty­gen­ren er blot vor tids hi­sto­ri­e­for­tæl­ling – og her er det ’ fol­ke­li­ge’ te­a­ter og dit­to sku­e­spil­le­re li­ge så gang­ba­re for­mid­le­re som re­a­li­ty- stak­ler­ne. Det sy­nes jeg ik­ke, man kan sam­men­lig­ne, da sku­e­spil og te­a­ter er kunst og af folk, der har et ta­lent. Re­a­li­ty er no­get, som ta­lent­lø­se fj ol­ser del­ta­ger i ba­re for at bli­ve kend­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.