Dan­mark ta­ber på nik­ke­duk­ker

BT - - DEBAT -

Eft er­som 12- tals ska­la­en er ind­ret­tet, så den præ­mi­e­rer ele­ver, der lø­ser op­ga­ver­ne kor­rekt, er de sta­dig sti­gen­de ka­rak­ter­krav dræ­ben­de for ly­sten og ev­nen til at ta­ge nye skridt. Det er ik­ke må­den, vi ska­ber en ny ge­ne­ra­tion af top­for­ske­re på, me­ner pro­fes­sor Ra­ne Wil­ler­s­lev. Det har han ret i – og der­for skal po­li­ti­ker­ne ta­ge hans opsang en­dog me­get al­vor­ligt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.