Længs­len mod rum­met

BT - - DEBAT -

Det er op­lagt at spør­ge, hvad det egent­lig er, vi for­ven­ter at fi nde i rum­met? (...) Der er in­gen en­de­gyl­dig for­kla­ring, men på en rast­løs klo­de, som fryg­ter, at over­be­folk­ning og man­gel på res­sour­cer er ved at gø­re det af med den, er en del af for­kla­rin­gen, at vi er ved at fi nde nø­dud­gan­gen til liv et an­det sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.