Sy­geple­jer­sker

BT - - NYHEDER -

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

Billeder af kvin­de­li­ge sy­geple­jer­sker, mand­li­ge po­li­ti­be­tjen­te og brand­mænd er må­ske på vej ud af de eu­ro­pæ­i­ske læ­rebø­ger. Det kan nem­lig væ­re se­xi­stisk at frem­stil­le fag­grup­per på den må­de, ly­der det fra til­hæn­ge­re af et nyt EU- for­slag, mens mod­stan­de­re ryster på ho­ve­d­et.

Modelfoto: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.