’’

BT - - NYHEDER -

Fil­men fik mig og­så til at tæn­ke på, hvem nu­ti­dens Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen er? Hvem mø­des med rin­ge­agt og man­gel på an­er­ken­del­se for en stor­slå­et ind­sats? Hvem har ud­holdt en be­hand­ling, der vil­le få an­dre til at re­sig­ne­re? Og det har Pia Kjær­s­gaard

An­ne Sop­hia Her­man­sen, blog­ger på b. dk

Ar­kiv­fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.