For få til at kø­re am­bu­lan­cer­ne

BT - - NYHEDER -

Bios skal af­sæt­te fle­re res­sour­cer til sin vagt­plan­læg­ning, ly­der det fra re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­se ( V), ef­ter for­mand­ska­bet i Re­gion Syd­dan­mark søn­dag for­mid­dag fik en mundt­lig re­de­gø­rel­se af Bios for de før­ste fem da­ges am­bu­lan­ce­kør­sel i Re­gion Syd­dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.