Stoffer ud­lø­ser mas­sep­sy­ko­se – 29 kur­si­ster ind­lagt

BT - - NYHEDER -

Mat­hil­de Gra­ver­sen

Ty­ske red­nings­ar­bej­de­re blev mødt af kur­sus­del­ta­ge­re med hal­luci­na­tio­ner og vold­som­me kram­per, da de fre­dag blev kaldt ud til et kur­sus­cen­ter i by­en Han­de­loh nær Ham­borg. Det skri­ver tv2. dk. Fle­re del­ta­ge­re var i livs­fa­re, og po­li­ti­et op­ly­ste lør­dag, at de for­moder, kur­si­ster­ne har ind­ta­get en sær­lig form for am­fe­ta­min, kal­det 2C- E, og­så kendt som aquarust.

Se­mi­nar for na­tur­læ­ger

Iføl­ge po­li­ti­et delt­og kur­si­ster­ne i et se­mi­nar for na­tur­læ­ger, og den ty­ske avis Der Spie­gel skri­ver iføl­ge tv2. dk, at fle­re cer­ti­fi­ce­re­de læ­ger var blandt kur­si­ster­ne.

Om­kring 160 red­nings­ar­bej­de­re, 15 am­bu­lan­cer og en he­li­kop­ter ryk­ke­de ud til kur­sus­cen­te­ret. Her så de mænd og kvin­der lig­ge i kram­per i ha­ven for­an byg­nin­gen, for­tæl­ler red­nings­ar­bej­der Mat­hi­as Köhl­brandt til den ty­ske tv­sta­tion NDR iføl­ge tv2. dk.

Po­li­ti­et er ik­ke langt nok i ef­ter­forsk­nin­gen af sa­gen til, at de vil si­ge, om de me- ner, der var ta­le om et over­lagt sto­find­tag, el­ler om kur­si­ster­ne blev for­gif­tet uden at ha­ve ta­get stof­fer­ne med vil­je.

Fo­to: Feuerwehr Har­burg/ Mat­t­hi­as Ko­e­hl­brandt/ Dpa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.