’’

BT - - NYHEDER -

Jeg ved ik­ke, hvil­ke lan­de vi har væ­ret i

Hans øj­ne fl ak­ker en smu­le, og han vir­ker des­o­ri­en­te­ret eft er en lang rej­se, der fo­re­lø­bigt har bragt ham til ’ Jung­len’, hvor han og hans fa­mi­lie an­kom for få ti­mer si­den. No­get af ti­den er de ble­vet kørt. An­dre gan­ge har de gå­et. Men præ­cis hvor, ved han ik­ke. » Jeg ved ik­ke, hvil­ke lan­de vi har væ­ret i, « si­ger han.

Den kur­di­ske fa­mi­lie­far fra Rag­ga i Sy­ri­en, Hawkan, for­tæl­ler, at han og fa­mi­li­en i 2014 fl yg­te­de fra ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat, som de se­ne­re år har for­dre­vet og dræbt kur­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.