’’

BT - - NYHEDER -

Umid­del­bart ly­der det me­re som ro­ck end heavy me­tal, men det er helt i or­den

Ras­mus Stavns­borg, Iron Mai­den- fan og BT- vin­der si­de­strøg og op­rin­de­lig et lil­le va­ri­eté- te­a­ter med en in­tim sce­ne, sal og bal­kon. Her duk­ker Bru­ce Di­ck­in­son op på sce­nen. På sto­leræk­ker­ne for­an sid­der de for­vent­nings­ful­de fans.

92 mi­nut­ters ro­ck

» Nor­malt har man først øve­lo­ka­le et sted og så stu­die et an­det sted, « for­kla­rer Mai­den- san­ge­ren op­pe fra sce­nen.

» Men vi stod li­ge her og øve­de vo­res nye san­ge, og så ind­spil­le­de vi dem el­lers ba­re, hvis vi syn­tes, de lød godt. Og da vi nå­e­de til sang num­mer seks, tænk­te vi, ’ ups, det bli­ver vist til et dob­bel­tal­bum!’ «

Nog­le fans sid­der nø­je lyt­ten­de, en­kel­te nær­mest i me­di­ta­tiv til­stand, mens an­dre rocker og headbanger løs, nedsvæl­gen­de Iron Mai­dens ’ Troo­per’- øl fra den frie bar vis à vis sto­leræk­ker­ne.

» Umid­del­bart ly­der det me­re som ro­ck end heavy me­tal, men det er helt i or­den, « for­nem­mer Ras­mus i pau­sen, på vej op til nye for­sy­nin­ger af Troo­per- øl.

Ef­ter at det 18 mi­nut­ter lange num­mer ’ Em­pi­re of the Clouds’ har af­slut­tet al­bum­met, sid­der Ras­mus og hans jæv­nal­dren­de føl­ge­s­vend, Pal­le Lar­sen tan­ke­ful­de tilbage. Det me­get am­bi­tiø­se num­mer har til­sy­ne­la­den­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.