Iron Mai­den- tri­umf: Bom­ba­stisk kraft­præ­sta­tion

BT - - NYHEDER - Ivan Rod Gaf­fa

MU­SIK

Iron Mai­den ’ THE BOOK OF SOULS’ ***** * Med 92 mi­nut­ter er det­te 16. al­bum fra de bri­ti­ske

heavy me­tal- le­gen­der Iron Mai­dens hånd de­res mest am­bi­tiø­se og bom­ba­sti­ske kunst­ne­ri­ske ud­sagn til da­to. Al­bum­mets tre læng­ste san­ge va­rer sam­let set over 40 mi­nut­ter, og den af­slut­ten­de ’ Em­pi­re of The Clouds’ er med si­ne 18 mi­nut­ter de­res læng­ste no­gen­sin­de. Nu er store arm­be­væ­gel­ser og epi­ske num­re med læng­der hin­si­des de ti mi­nut­ter ik­ke nyt for bri­ter­ne. De fi­re ud­spil ef­ter Bru­ce Di­ck­in­son og Adri­an Smit­hs til­ba­ge­komst har al­le haft en spil­le­tid på me­re end en ti­me og de­res an­del af stort an­lag­te og gran­dio­se epos­ser.

’ The Book of Souls’ ba­lan- ce­rer, må­ske net­op i kraft af at der er ta­le om et dob­bel­tal­bum, det stor­lad­ne med det ef­fek­ti­ve og hårdt­slå­en­de i kraft af en ræk­ke san­ge, der al­le hol­der sig om­kring de fem mi­nut­ter, og le­ve­rer god gam­mel­dags heavy me­tal. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk/ mu­sik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.