For­nem festu­ge- af­slut­ning med Da­ni­el La­noIs

BT - - KULTUR - Ole Ro­sen­stadt Svidt Gaff a

KON­CERT

Da­ni­el La­nois m. fl . AT­LAS, AAR­HUS, LØR­DAG ***** * I år er det tred­je og of­fi ci­elt sid­ste gang, Aar­hus Fest-

uge ar­ran­ge­rer de så­kald­te Trio- kon­cer­ter, hvor en mu­si­ker­trio, spe­ci­elt sam­men­sat til lej­lig­he­den, spil­ler tre kon­cer­ter med hver tre san­ge­re og sangskri­ve­re på det in­ti­me spil­le­sted. Den store fi na­le stod lør­dag aft en til en ud­solgt kon­cert med ame­ri­kan­ske M. Ward, dan­ske Ran­di Lau­bek og Tri­o­kon­cer­ter­nes mest pro­mi­nen­te navn, ca­na­di­ske Da­ni­el La­nois. En mand, der er mest kendt som pro­du­cer for stjer­ner som Bob Dylan, U2 og Neil Yo­ung.

I slut­nin­gen af koncerten spil­le­de al­le so­li­ster og mu­si­ke­re sam­men, og det var en for­nø­jel­se at se dem få det he­le til at gå op i en hø­je­re en­hed, selv­om de kun hav­de haft et par øve­da­ge sam­men. Da de sag­de tak for i aft en, ud­lø­ste det da og­så straks stå­en­de ova­tio­ner. Det blev og­så til et en­kelt ek­stra­num­mer, Bil­ly Gram­mers fæn­gen­de co­un­tryklas­si­ker ’ Got­ta Tra­vel On’.

Læs an­mel­del­sen

på bt. dk/ mu­sik

Bru­ce Di­ck­in­son un­der har­dro­ck- festi­va­len Co­pen­Hell i 2014. Og et år og et par må­ne­der se­ne­re som pi­lot i sit eget fly. Hvor bl. a. BTs ud­send­te og kon­kur­ren­ce­vin­der Ras­mus Stavns­borg ( bil­le­det øverst), der har set Iron Mai­den spil­le li­ve 180 gan­ge, var med.

Fo­to: Scan­pix, Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen og Ras­mus Stavns­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.