An­den Ver­denskrig med rus­si­ske øj­ne

BT - - TV/ RADIO -

DO­KU­MEN­TAR Kun få of­fi ce­rer i den sov­je­ti­ske mi­li­tæ­re over­kom­man­do tviv­le­de på en krig mel­lem Tys­kland og Sov­je­tu­ni­o­nen. Spørgs­må­let var hvor­når? DR K kl. 22.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.