DES­MOND TUTU BLI­VER ÆR­KE­BI­SKOP

BT - - TV/ RADIO - I dag for 29 år si­den 1986:

Bi­skop Des­mond Tutu bli­ver den før­ste sor­te le­der af den ang­li­kan­ske kir­ke i Sydafrika, da han ind­sæt­tes som ær­ke­bi­skop. Til ven­stre ses dron­ning Mar­gret­he sam­men med Tutu 10 år ef­ter, i 1996, un­der ma­jestætens be­søg på en trau­me­cen­ter for of­re for vold og tor­tur grund­lagt af fi­re dan­ske læ­ger i Ca­pe Town.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.