Hvor­dan for­de­ler Mor­ten Ol­sen kor­te­ne til den vig­ti­ge kamp mod Ar­me­ni­en i af­ten?

BT - - SPORTEN - Ne­der­lag til Ar­me­ni­en, ne­der­lag til Portu­gal

MED NUL PO­INT

i de sid­ste to kam­pe ser det sort ud. Men te­o­re­tisk set er der fort­sat en mu­lig­hed for at kom­me di­rek­te med til EM. Albanien skal ’ ba­re’ og­så ta­be re­sten af de­res kam­pe. I så fald står beg­ge hold fast på 11 po­int, og da Dan­mark er bedst ind­byr­des, er det os, der kan boo­ke bil­let­ten til Frankrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.