MOR­TENS MORADS

BT - - SPORTEN - ANALYSE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Det dan­ske lands­hold er pres­set til det yder­ste in­den aft enens kamp i Ar­me­ni­en. Portu­gal og Albanien lig­ger lunt i svin­get til at snup­pe de to di­rek­te plad­ser ved næ­ste som­mers EM, mens Dan­mark er un­der mak­si­malt pres. Men hvor­for er Ol­sen og co. lan­det i de pro­ble­mer?

BTs mand i Je­re­van, fod­bold­kom­men­ta­tor Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, ana­ly­se­rer, hvor­dan og hvor­for det dan­ske lands­hold nu er tvun­get ud i en ek­stra­or­di­nær spurt, hvis den di­rek­te bil­let til s l u t r u nden i Frankrig skal dum­pe ind af brevs­præk­ken på DBU Al­lé 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.