Lyng­by snød Vej­le til sidst i in­tenst top­brag

BT - - SPORTEN - Fo­to: B E Hel­ger­ud

1. DI­VI­SION

Mål:

1- 0 og 2- 0 Oke Akpo­ve­ta ( 12. og 42.), 2- 1 Moses La­mi­di ( 49.), 2- 2 Martin Svens­son ( 55.), 3- 2 Fre­de­rik Gyt­kjær ( 72.)

se sej­ren hav­ne hos top­ri­va­ler­ne. Det end­te 3- 2 til de kon­ge­blå, der der­med ryk­ker op på før­ste­plad­sen i lan­dets næst­bed­ste ræk­ke. Det var to af ræk­kens op­ryk­nings­bej­le­re, der mød­tes på Lyng­by Sta­dion. Hjem­me­hol­det lå in­den kam­pen på tred­je­plad­sen, mens Vej­le lå blot et po­int eft er.

Tid­lig Lyng­by- do­mi­nans

I før­ste halv­leg lig­ne­de det dog ik­ke et op­gør mel­lem to li­ge­vær­di­ge mand­ska­ber. Lyng­by do­mi­ne­re­de, og med to scor­in­ger fra den ni­ge­ri­an- ske an­gri­ber Oke Akpo­ve­ta lig­ne­de det en af­gjort sag eft er 45 mi­nut­ter.

Men vej­len­ser­ne fandt en trod­sig fi ght frem i kam­pens an­den halv­del. Først re­du­ce­re­de Moses La­mi­di, og 10 mi­nut­ter in­de i halv­le­gen ud­lig­ne­de Martin Svens­son di­rek­te på fris­park.

Det fl ot­te co­me­ba­ck skul­le dog vi­se sig at væ­re for­gæ­ves. For med godt og vel et kvar­ter tilbage af kam­pen score­de Lyng­bys Fre­de­rik Gyt­kjær til slut­re­sul­ta­tet 3- 2.

Lyng­by fø­rer nu Bet25 Liga­en med 15 po­int, mens Vej­le er på fem­te­plad­sen med 11 po­int.

Lyng­by- træ­ner David Ni­el­sen kun­ne jub­le ef­ter søndagens sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.