Flens­burgs dan­sker­ko­lo­ni fi k sko­v­len un­der Lan­din og Toft

BT - - SPORTEN - DAN­SKER- OP­GØR Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Gårs­da­gen i den ty ske hånd­bold- bun­des­liga bød på et va­ske­æg­te a r v e f j e n d e o p g ø r mel­lem dan­sker­hol­de­ne Flens­burgHan­dewitt og THW Ki­el i Flens Are­na i det nordty ske.

Det var sam­ti­dig et mø­de mel­lem Ki­els dan­ske­re, Ni­ck­las Lan­din og René Toft Hansen, og Flens­burgs dan­sker­ko­lo­ni be­stå­en­de af Tho­mas Mo­gen­sen, Hen­rik Toft Hansen, Ras­mus Lau­ge, Las­se Svan Hansen, An­ders Eg­gert, Kevin Møl­ler og An­ders Za­cha­ri­as­sen. Og det var de sidst­nævn­te, der kun­ne jub­le over en 30- 25- sejr eft er at ha­ve ført med 15- 12 ved pau­sen.

Las­se Svan Hansen og An­ders Eg­gert var især hår­de mod de­res lands­holdskol­le­ga­er. Beg­ge fl øj­spil­le­re send­te bol­den ind bag Lan­din ni gan­ge, og Flens­burg­dan­sker­ne score­de ialt 27 mål.

Flens­burg- Han­dewitt har seks po­int eft er tre run­der, og top­per Bun­des­liga­en sam­men med Rhe­in- Neck­ar- Löwen og MT Mels­un­gen.

Las­se Svan score­de ni gan­ge for Flens­burg- Han­dewitt. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.