Dansk golft alent vin­der stor tur­ne­ring i Sve­ri­ge

BT - - SPORTEN - TOP­RE­SUL­TAT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Ni­co­le Broch Lar­sen vandt i går sin før­ste sejr på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour, da hun sej­re­de i Hels­ing­borg Open med sam­let 280 slag – 12 slag un­der par.

Den 22- åri­ge gol­f­spil­ler så læn­ge ud til at vin­de kom­forta­belt, og hun var og­så for­an med he­le syv slag i lø­bet af sid­ste run­de, men det end­te med en sejr ba­re et en­kelt slag for­an syd­afri­kan­ske As­hleigh Si­mon. Der­med fi k hun alt­så sin før­ste sejr på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour, der og­så har væ­ret un­der­vejs et styk­ke tid.

Hun var tæt på at vin­de den se­ne­ste tur­ne­ring på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour, men til sidst smed hun sej­ren. Det gjor­de hun ik­ke den­ne gang.

Flot­te dan­ske pla­ce­rin­ger

For­u­den Ni­co­le Broch Lar­sens sejr i den sven­ske tur­ne­ring fi k Dan­mark og­så to an­dre med i top­pen, da Ma­le­ne Jør­gen­sen blev num­mer tre, mens Nan­na Ko­er­stz Mad­sen blev num­mer fi re.

Ni­co­le Broch Lar­sen kun­ne i går kro­ne en flot sæ­son på kvin­der­nes Eu­ro­pa Tour med en sejr i Hels­ing­borg Open. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.